60.000+ ebook downloads

50.000+ bezoekers per maand

20.000+ online cursisten

Volwassen hond vindt puppy niet leuk

Volwassen hond vindt puppy niet leuk
Picture of Aniek Wendt
Aniek Wendt
Ik ben sinds 2016 actief als coach voor mens en hond.
deel:

In dit artikel:

Jouw hond heeft het niet zo op puppy’s. Dat zie je duidelijk. Misschien omdat je hond “ineens” lelijk doet naar een puppy, hij de pup totaal negeert, of wel wat brommerig reageert.

Het kan zijn dat jullie een puppy er bij hebben genomen en je andere hond daar aan moet wennen. Het kan ook zijn dat je een puppy tegenkomt in het bos en je hond daar op reageert. Misschien verloopt zo’n ontmoeting in het begin nog wel prima. Maar zie je het gedrag veranderen als jij de puppy aanhaalt, je even blijft staan wachten of de interactie wat langer duurt.

Waarom vindt een hond puppy’s niet leuk?

Wat ik vaak zie is dat wij er van uit gaan dat een volwassen hond puppy’s logischerwijs leuk vindt. Maar waarom eigenlijk? Het feit dat wij alle puppy’s schattig vinden zegt wat over ons. Als mensen.

De hond ziet gewoon een soortgenoot alleen dan in baby variant. Met bepaald gedrag. En dat “bepaalde” gedrag kan je hond wel/niet leuk en fijn vinden.

Het feit dat wij zitten te wachten om zo’n puppy te aaien zegt natuurlijk niks over de intrinsieke motivatie van je hond. Verwacht dan ook niet hetzelfde van je hond.

Is de volwassen hond dominant ten opzichte van de pup?

Nee. Je kan heel veel zeggen over dominantie bij honden. We denken een dominante hond vaak te herkennen aan overheersend gedrag. Als een hond gromt, rijgedrag vertoont, haren overeind heeft staan, een hoge houding aanneemt of andere (volgens ons) typische gedragingen laat zien dan denken we al snel aan dominantie. Toch is dat niet terecht.

Omdat we dan de intrinsieke motivatie van de hond vergeten. Gedrag van honden gaat zoveel verder dan leiderschap, dominantie, onderdanigheid en ga zo maar door. We weten zoveel meer tegenwoordig.

Een hond die bepaalt gedrag vertoont richting een puppy heeft daar een reden voor. Het is daarom belangrijk om de lichaamstaal van je hond goed te kennen en te interpreteren. Daarnaast is het zo dat je altijd moet kijken naar de context. Wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Er zijn heel veel misverstanden over leiderschap bij honden. Waardoor het idee over dominantie ook nog steeds op deze manier blijft leven.

>> Volg hier mijn lezing over de lichaamstaal van honden >>

Hond dominant naar puppy

Oorzaken kunnen zijn:

Volwassen hond gromt naar puppy

Escalatieladder voor honden

Met de escalatieladder voor honden wordt de conflict opbouw in situaties weergegeven. Dat betekent dat je de opbouw in bepaalde situaties wel degelijk kan zijn. Een hond geeft dat weer met veel signalen zoals:

Hond vindt puppy's niet leuk

Grove en subtiele lichaamstaal van je hond

Een hond communiceert met ‘grove’ en ‘subtiele’ signalen. De grove signalen herkennen we vaak wel. De hond die gaat blaffen, grommen, happen of snauwen. Ik noem maar even wat signalen. De subtiele signalen daarentegen zien we vaak over het hoofd. Dat zijn eigenlijk de eerste, kalmerende, conflict en voorbode signalen van je hond. Die dus wel degelijk in een opbouw zichtbaar zijn. Dat in de escalatieladder ook duidelijk zichtbaar is.

Escalatie ladder voor honden

Wat als je hond gromt naar puppy’s?

Grommen is een prachtig signaal. Je hond geeft heel keurig aan dat hij wil dat het stopt. Grommen kan een voorbode zijn voor die ene snap/hap of zelfs bijten. Neem het grommen daarom altijd serieus.

Grommen is dan ook een communicatiesignaal. Het gaat op geen enkele manier over dominantie of niet vriendelijk zijn. Ik ben het met je eens dat grommen er niet zo vriendelijk uit ziet. Alleen de kans dat jouw hond zich niet prettig voelt in die situaties is zeer aanwezig. Anders zou je hond niet grommen. Haal hem daarom zeker uit de situatie. En kijk of je in het vervolg de opbouw in signalen eerder kan waarnemen.

Hond gromt naar puppy

Wat als je hond hapt naar puppy

Happen is eigenlijk een gevolg van grommen. De escalatieladder werkt niet zo chronologisch qua opbouw zoals je in de bovenstaande afbeeldingen ziet. Dat kan per hond verschil. Het laat alleen wel zien dat er een verschil is qua signalen en in welke zone qua gemoedstoestand je hond zit.

Happen geeft aan dat het gewoon “klaar” moet zijn. Soms is het gewoon een terecht signaal. De hond communiceert zijn grens naar de andere hond. In dit geval een puppy. Maar hé, puppy’s corrigeren ook. Puppy’s zoeken ook een grens op.

Tegelijkertijd kan jouw volwassen hond de puppy ook gewoon ingewikkeld vinden. In dat geval zou ik de hond uit de situatie halen. En kijken of je eerder kan inspelen op zijn signalen. Zodat je voorkomt dat het escaleert.

Hond hapt naar puppy

Kan een hond agressief zijn naar puppy’s?

De kans dat het gedrag van je hond niet per se agressief bedoeld is is zeer aanwezig. De vraag is ook even wat “agressie” betekent in jouw ogen? Daar zijn verschillende interpretaties en ladingen van in hondenland.

Een hond die gromt of hapt naar een puppy is niet agressief. Maar ervaart wel degelijk een conflict en geeft met zijn signalen ook aan zich niet prettig te voelen. Neem daarom de lichaamstaal van je hond serieus. Probeer na een reactie van je hond zijn gemoedstoestand weer te verlagen.

Hond agressief naar puppy

Wat moet je doen als je hond uitvalt/reageert op puppy’s?

Laten we eerst werken aan een eventuele overtuiging dat jouw hond puppy’s leuk hoeft te vinden. Misschien heb jij die overtuiging niet, dat kan. Ik zie vaak dat we vinden dat onze honden dat wel moeten vinden. Hoe kan je nou zo reageren op een puppy?

Honden hoeven puppy’s niet leuk te vinden. Misschien vinden ze sommige puppy’s wel leuk en andere niet. Dat geldt voor alle prikkels. Honden zijn geen robots. Ze hebben hun eigen innerlijke beleving.

Als je hond de puppy als bedreigend ervaart kan je met behulp van counterconditionering en desensitisatie misschien de emotie omdraaien van negatief naar positief.

Schaamte voor het gedrag van je hond

Wanneer een hond negatief reageert op een puppy komt er ook wel schaamte bij kijken. Want ‘ohjee, jouw hond valt uit naar een puppy’. Alleen het is heel normaal gedrag. Gedrag is sowieso niet normaal of abnormaal. Goed of fout. Gedrag is een gevolg van. Het heeft een oorzaak. Er gebeurt iets.

Soms kan dit gedrag ook een “correctie” zijn richting de pup. Ik denk dat dit niet per se erg is. Alleen je moet wel weten wat er gebeurt. En vaak zien we alleen het “oppervlakkige” gedrag en de signalen van de hond.

Het krijgt daardoor veel lading “ohjee, en dat wil ik niet en dat mag niet etc”… .

Het is een normale interactie tussen pup en hond. Zeker als de pup ook dramt, doorschiet en te veel opwinding bij zich draagt zie je dit gebeuren.

Hond valt uit naar puppy

Wat als je hond puppy’s niet leuk vindt?

Het kan ook gewoon zijn dat jouw hond puppy’s niet leuk vindt. Of het zelfs als bedreigend ervaart. Dat is misschien wat lastig te plaatsen.

De bedreiging kan dan zitten in het onvoorspelbare en drukke gedrag van de pup. Zeker als je hond richting honden al bepaalde signalen van onzekerheid laat zien. Het gedrag kan ook gaan over angst bij je hond. Onzekerheid en angst zijn twee verschillende dingen.

De onderliggende motivatie van je hond hangt van veel verschillende factoren af. Het kan ook nog afhangen van de context.

Lees ook:

Samenwerken met je hond ebook
Download nu mijn gratis ebook
Word een goed team met je hond door zijn gedrag te begrijpen.

Download mijn gratis ebook

“Stress verminderen bij je hond door hem beter te begrijpen”
Volg jij mij al op Instagram?