60.000+ ebook downloads

50.000+ bezoekers per maand

20.000+ online cursisten

Waarom blaffen honden?

Waarom blaffen honden?
Picture of Aniek Wendt
Aniek Wendt
Ik ben sinds 2016 actief als coach voor mens en hond.
deel:

In dit artikel:

WAAROM blaft mijn hond? Heb je je dat ooit afgevraagd?

Vaak zie je dat blaffen het probleem lijkt te zijn en dat we ons daar op richten. Blaffen heeft een oorzaak.

Maar we bestrijden het vaak met symptomen: we roepen “nee” of “hou eens op”. We corrigeren. We pakken zelfs de plantenspuit erbij of werken met een anti blafband!

Dat honden blaffen is een feit, maar waarom doen ze het? Het zit in de natuur van een hond om te blaffen. Het is een vorm van communiceren. Hoeveel een hond blaft kan verschillen per ras en zelfs per individu.

Je hond blaft

Je hebt een hond!

Beetje flauw misschien om hier mee te beginnen.

Toch kom ik de praktijk nog vaak een onrealistische verwachting tegen. Ze mogen op zich wel blaffen, of liever niet, of wanneer het ons schikt. Beetje dubieus dus.

Honden blaffen. Het is onderdeel van de communicatie. Sommige hondenrassen sneller en meer dan andere rassen.

Maar… nog even los van dat zijn er natuurlijk nog wel meer redenen waarom een hond kan blaffen!

Waarom blaffen honden?

Redenen waarom honden blaffen:

Er zijn verschillende soorten blaffen en zowel aan het geluid als aan de lichaamstaal van je hond kan je veel beter interpreteren waar het blaffen nou over zou kunnen gaan.

Waarom blaft hond?

Wat is de echte oorzaak?

Als je wilt dat je hond stopt met blaffen, zul je moeten weten WAAROM hij blaft. Blaffen is maar een symptoomuiting van wat er echt speelt. Een duidelijk communicatie signaal dus.

In de meeste gevallen is het zo dat als je de OORZAAK aanpakt, het blaffen in dit geval, waarschijnlijk als sneeuw voor de zon zal verdwijnen

Lichaamstaal van je hond

Blaffen is een communicatiemiddel. Dat moge duidelijk zijn. Het is het vocale instrument die de hond als signaal kan gebruiken om iets te communiceren. Met jou, andere honden/dieren en andere mensen.

Blaffen kan ook veroorzaakt worden door verschillende factoren die tegelijkertijd een rol spelen. Staar je dus niet blind op het lijstje wat je hier boven ziet. Dit zijn factoren die óók maken dat je hond blaft. Ze staan soms zelfs met elkaar in verband.

Waarom blaffen honden?

De escalatieladder bij honden

Realiseer je ook dat blaffen op de escalatieladder van honden al best een verre stap is. Je hond is al aardige over de rooie. Om de oorzaak van blaffen aan te pakken zul je ALTIJD (zoals met alles) naar het totaalplaatje en de context moeten kijken.

Waarom blaffen honden escalatieladder

Je hond blaft omdat hij waakt

Het kan zijn dat je hond (heel) waaks is. Maar het is wel goed om te weten of het echt over waaksheid gaat. Want meestal gaan de gedragingen waarvan wij denken dat het waaksheid is over wat anders.

Bepaalde honden zijn hier ook nog eens in het bijzonder voor gefokt. Dit betekent niet dat al deze rassen te pas en te onpas aanslaan. Wel is het belangrijk om te weten waar je grens ligt qua maakbaarheid.

Kan je verwachten van een Mechelse herder dat ‘ie NIET reageert op de buurman die je erf oploopt maar wel op een vreemde? En mag een hond aanslaan of niet? Het ligt heel genuanceerd.

Sommige honden blaffen in dit geval meer of zitten sneller in hun blaf gedrag.

Wanneer het blaffen overmatig is zou ik gaan kijken naar wat de oorzaak zou kunnen zijn. Als de hond niet kan stoppen met blaffen is de kans groot dat de onderliggende emotie ook over wat anders gaat dan “ik sla aan want ik ben ras X…’.

Waarom blaffen honden Mechelse Herder

Blaffen vanuit opwinding

Opwinding bij honden kan er al vrij snel voor zorgen dat het blaffen begint. Zeker als je hond vocaal is aangelegd. Deze gemoedstoestand van honden zorgt altijd voor bepaald (ongewenst) gedrag.

Opwinding doet veel met het stresslevel van je hond. Niet alleen aangedreven door negatieve spanning. Ook positieve dingen zorgen voor deze gemoedstoestand.

Ik zeg wel eens: “opwinding voorspelt maar zelden wat goeds”. Niet dat je meteen mega wangedrag hebt of dat het negatief is. Maar de kans dat er gedrag uit ontstaat zoals blaffen, opspringen, niet meer voor rede vatbaar zijn, dingen uit je handen grissen of noem het maar op, is zeer voorspelbaar.

Waarom blaffen honden?

Je hond blaft vanuit angst

Als jouw hond een stressor (prikkel) ziet/ervaart ontstaan uit de emotie angst dan kan blaffen een gevolg zijn.

Het lijkt dan alsof je hond misschien een “grote mond heeft”. Maar ook een grote mond (begrijp me goed, zo kijk ik er niet naar) kan angst verdoezelen. Laat je dus niet misleiden door het blaffen. Angst kan wel degelijk de onderliggende motivatie van het blaffen zijn.

Bijvoorbeeld: je hond blaft aan de lijn naar andere honden omdat ze angst als onderliggende emotie ervaren. Deze herdershond lijkt heel agressief en misschien oogt het wel dominant. Toch laat hij duidelijk teken zien van bedreiging en waarschijnlijk angst. Zoz ie je de volgende signalen:

 • Gewicht naar achteren
 • Tanden volledig ontbloot (duidt vaak op onzekerheid)
 • Waarschijnlijk blaffen
 • Gespannen voorhoofd
 • Fronsen
 • Lage houding
 • Voeten vastgenageld in de grond
Hond blaft vanuit angst

Blaffen vanuit (re)activiteit

Ik noem reactief blaffen ook wel vaak actief blaffen. De hond staat vaak al in een soort actie modus. Een hond die reactief blaft reageert (continu) op dingen in zijn omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluiden die buitenshuis afspelen. Kinderen die voorbij steppen, een autodeur die dichtvalt, een deurbel die gaat bij een ander huis en noem het maar op.

Deze vorm van blaffen kan aangestuurd worden door angst. Maar er zijn wel degelijk andere factoren die invloed uitoefenen op deze vorm van blaffen.

Waarom blaffen honden?

Stressemmertje zit vol

Het stressemmertje bij honden kan zorgen voor reactiviteit. Je hond lijkt te reageren op iedere scheet. In feite zorgen de stresshormonen voor actie. Denk aan adrenaline, noradrenaline en cortisol bijvoorbeeld. Het is daarom goed om te weten wat stress bij honden betekent. Zodat je begrijpt dat stress geen mentale kwestie is. Het zit niet tussen de oren. Maar het speelt zich af op fysiek niveau. Daar kan dus wel degelijk gedrag uit ontstaan. Stress is nooit het echte probleem. Daar zit nog een laag achter: namelijk de oorzaak van stress.

Stressemmer honden

Je hond heeft moeite met alleen thuis zijn

Herhaaldelijk blaffen, of andere vocale uitingen als je hond alleen gelaten worden kunnen duiden op verlatingsangst. Een andere vocale uiting is bijvoorbeeld huilen/janken. Dit kan laten zien dat je hond niet goed alleen thuis kan zijn. Hij is (zeker) niet op zijn gemak.

Soms kan een hond misschien een keer blaffen als hij alleen thuis is. Maar dat gaat dan echt om een uitschieter (bijvoorbeeld omdat ‘ie eenmalig schrok).

Uiteraard zijn dit niet de enige kenmerken van een hond die niet goed alleen thuis kan zijn. Een hond hoeft niet alleen maar de boel bij elkaar te janken of te slopen om aan te geven niet zo goed alleen thuis te kunnen zijn.

Hond blaffen verlatingsangst

Honden blaffen vanuit verveling

Verveling kan een onderliggende oorzaak zijn voor het blaffen. We spreken dan over onderprikkeling. Blaffen is onder andere een manier om de verveling te kanaliseren. Het kan zijn dat je hond reactief reageert op alle geluiden om hem heen en daardoor al snel uit zijn slof schiet.

Reactief blaffen (zoals eerder genoemd) kan (ook) overprikkeling als reden hebben, maar ook onderprikkeling kan onder de loer liggen.

Indirect zorgt onderprikkeling natuurlijk voor overprikkeling. Het vult het stressemmertje óók. Er worden stresshormonen aangemaakt.

Blaffen is dus een gevolg van… .

Zeker rassen die van nature meer vocaal zijn aangelegd kunnen snel in dit gedrag vervallen.

Waarom blaffen honden?

Blaffen om aandacht

Een vorm van blaffen kan natuurlijk ook ontstaan omdat je hond vraagt om aandacht. Aandacht om te spelen, aandacht om naar buiten te gaan, aandacht om de deur open te doen, aandacht omdat zijn waterbak leeg is.

Blaffen is immers een communicatie middel! En kan op verschillende manieren ingezet worden.

Hond blaft naar jou, waarom blaffen honden?

Er kunnen verschillende situaties zijn waarin je hond blaft

Bijvoorbeeld:

Waarom blaffen honden

Welke hondenrassen blaffen snel(ler)?

Het verschilt per ras of een hond veel blaft. Er zijn zelfs rassen die maar weinig blaffen, al is dat niet altijd een garantie. Daarnaast heb je te maken met het karakter en de gemoedstoestand van de hond. Een hond doet nooit zomaar iets, ook al lijkt dat soms voor ons wel zo te zijn. Hondenrassen die snel kunnen blaffen en vocaal zijn zo gefokt. Om te waken, om te alarmeren. Het blaffen had een functie. Hondenrassen die sneller kunnen blaffen dan andere rassen kan je vinden in de volgende rasgroepen:

Waarom blaffen honden?

Hoe moet je blaffen van je hond afleren?

De vraag begint bij realisme. Blaft je hond omdat je een ras hebt die blaft? Blaft hij af en toe en keer of blaft hij juist overmatig. Wanneer een hond meer blaft dan van nature de bedoeling is dan ligt er een hulpvraag. Dan heb je te maken met een onderliggende oorzaak.

Realisme is belangrijk in het begeleiden van gedragsproblemen. Kan je verwachten van een Mechelse herder dat hij zijn mond houdt als de bel gaat? Het zou kunnen, niet iedere Mechelse herder blaft. Maar we moeten niet vergeten dat er een grens zit aan de maakbaarheid van honden. We hebben ze immers zelf gefokt voor een bepaald doel. Zoals aanslaan als de bel gaat bij de Mechelse Herder.

Waarom blaffen honden

Wat zijn de oplossingen voor een blaffende hond?

De oplossing begint bij weten wat de oorzaak is? Wat wil je hond duidelijk maken met het blaffen? Ik kan mij goed voorstellen dat jij van het blaffen af zou willen. Maar hoe zit dat met je hond? Wat heeft je hond te vertellen? Is het blaffen overmatig? Of hoort het eigenlijk bij het ras en valt het wel mee hoeveel je hond blaft? Een hond straffen voor het blaffen is niet nodig. Ik kan mij je reactie wel voorstellen. Je baalt er van dat hij blaft, of je wordt er gek van. Het nadeel is alleen dat je hond er niks van leert. Dat het er ook erger van kan worden.

6 tips om je hond te laten stoppen met blaffen

 • Zoek uit wat de reden van het blaffen is:  Blaft je hond omdat hij het gebruikt als alarm en stopt hij daarna weer? Of is er niets aan de hand?
 • Laat je hond een speeltje brengen:  Honden die van apporteren houden, kunnen een speeltje brengen naar jou, een gast of iemand anders in huis wanneer er bijv. bezoek komt.
 • Zorg voor voldoende fysieke en mentale uitdaging Wanneer je hond niet genoeg kan bewegen en mentaal uitgedaagd wordt kan het zijn dat dit 1 van de redenen is waarom je hond zoveel blaft. Wandel minstens een uur per dag met je hond.
 • Zorg voor begeleiding:  Zorg ervoor dat jouw hond jou kan vertrouwen. Want wanneer je vertrouwen creëer, voelt een hond zich veilig bij jou. Als jij een onzekere/angstige hond hebt, heeft hij behoefte aan iemand die hij kan vertrouwen, zodat hij het zelf niet hoeft op te lossen. Wist je dat het vaak al opgelost is door de hond naast of achter je te laten lopen, in plaats van voor je. Niet omdat jij de baas moet zijn, maar omdat jij hem in feite bij de hand pakt en zegt: “Mij kun je vertrouwen, kom maar mee! Ik help je wel!”
 • Wees rustig: Jouw hond voelt wat jij voelt. Zorg er daarom voor dat je zelf rustig bent wanneer je hond wilt kalmeren of wanneer dat nodig is. Anders geef je het verkeerde signaal door. 
 • Schakel hulp in:  Wanneer je een hond in huis hebt genomen heb je ook de verantwoordelijkheid genomen. Wil jij weten waarom je hond blaft? Neem dan contact met mij op.

Lees ook:

Samenwerken met je hond ebook
Download nu mijn gratis ebook
Word een goed team met je hond door zijn gedrag te begrijpen.

Download mijn gratis ebook

“Stress verminderen bij je hond door hem beter te begrijpen”
Volg jij mij al op Instagram?