Hoe om te gaan met een angstige hond?

Hoe om te gaan met een angstige hond?
Aniek Wendt
Aniek Wendt
Ik ben sinds 2016 actief als coach voor mens en hond.
deel:

In dit artikel:

Hoe moet je omgaan met een angstige hond? Angst kan heel diep zitten en het kan zich op verschillende manieren uiten. Wil je meer weten?

Herken jij dit?

 • Is jouw hond angstig?
 • Valt jouw hond uit/aan vanuit angst?
 • Of heeft jouw hond juist de neiging om te vluchten?
 • Reageert jouw hond angstig op mensen?
 • Reageert jouw hond angstig op honden?
 • Vind jouw honden bepaalde voorwerpen/geluiden spannend?
 • Heeft jouw hond de neiging om te happen/bijten vanuit angst?

Herken jij dit? Of ervaar je andere gedragingen vanuit angst? Dan kan het heel goed zijn dat je graag wilt leren hoe je om kunt gaan met dit gedrag. Ik help je daar graag bij.

Mijn hond is angstig

Angst is een gecompliceerde emotie. De intensiteit van de angst verschilt en bepaald hoe de hond gaat reageren. In dat geval spreken we over gedrag. We denken vaak dat angst het gedrag is, maar angst is de motivatie om op een bepaalde manier gedrag te uiten. Bijvoorbeeld: aanvallen, vluchten, happen, grommen, in elkaar duiken enzovoort.

Angst kan heel diep zitten en daarom heel moeilijk op te lossen zijn. Maar soms kan het ook zo zijn dat de hond door een paar aanwijzingen en begrip voor zijn emoties al snel een andere hond wordt. Toch zul je vanuit angst altijd moeten werken aan het zelfvertrouwen. De manier waarop en in welke omgeving je dat doet hangt af van je hond, de mogelijkheid en de intensiteit van de angst.

De taal van je hond begrijpen

Heel vaak begrijpen we de taal van onze hond niet. Zo zijn er veel lichaamssignalen die de hond al ruim op tijd laat zien voor dat hij daadwerkelijk wegvlucht of aanvalt bijvoorbeeld. Daarnaast is het zo dat we vaak niet weten hoe we vervolgens moeten reageren op het gedrag van onze hond. We verklaren gedragingen vaak op basis van onze, eigen, menselijke psychologie.

Uiteraard kun je je wel voorstellen dat de hond (als dier) een andere psychologie hebben dan wij als mens. Daarnaast reageren wij vaak ook vanuit onze menselijke psychologie. We straffen, vertellen de hond dat hij dat niet mag doen, corrigeren op het verkeerde moment of op de verkeerde manier, enzovoort.

Om te begrijpen waarom je hond doet wat hij doet, zul je allereerst moeten begrijpen wat hij communiceert, waarom hij dat communiceert en hoe je dat kunt herkennen? Vanuit dat begrip kun je je hond pas gaan begeleiden, omdat je weet waar het gedrag vandaan komt.

Hoe om te gaan met een angstige hond?

Waar kan de angst van jouw hond vandaan komen?

 • Onzekerheid
 • Gebrek of slechte socialisatie
 • Nare ervaringen
 • Spanning
 • Gebrek aan begeleiding
 • Erfelijke aanleg
 • Medische of lichamelijke oorzaak
 • Leerervaring

Welke factoren hebben invloed op de angst van de hond?

 • Jij als baas, hoe ga je om met de angst, wat geef je over?
 • Gebrek aan onderling vertrouwen
 • Stress/spanning
 • Geen goede match tussen baas en hond
 • Gebrek aan beweging
 • Gebrek aan rust
 • Te weinig begeleiding en begrip voor de hond als hond en zijn communicatie manier
 • Geen kennis hebben van de taal van honden
 • Boosheid en harde straffen
 • En dergelijke

Hoe omgaan met een angstige hond?

Wanneer je wilt weten hoe je om moet gaan met een angstige hond, zul je je eerst moet verdiepen in de kern van de angst.

 • Waar komt de angst vandaan?
 • Wat is de intensiteit van de angst?
 • Welke gedragingen ontstaan vanuit de angst?
 • Wat is de motivatie van de angst?
 • Wat versterkt/vermindert de angst van je hond?

Om aan de slag te gaan met de angst van je hond zul je naar het dieper liggende probleem moeten kijken Angst kan heel diep zitten. Je kunt angst op verschillende manieren begeleiden, de manier waarop hangt vooral af van jouw hond. Net als bij mensen verschilt het op welke manier je aan de slag gaat met de angsten en hoe snel je daar overheen bent. Het is belangrijk om je te realiseren dat dit op het tempo van de individu (hond) moet gaan.

Wat is belangrijk voor een angstige hond?

 • Kennis hebben van zijn taal (zodat je begrip kunt tonen voor zijn emoties)
 • Begeleiding/hulp (in welke vorm dan ook)
 • Behoeftes vervulling (Beweging, regels en grenzen, liefde, voldoende rust, goede voeding etc)
 • Werken aan zelfvertrouwen
 • Ontspanning
 • Rust en geduld
 • Begrip hebben voor zijn grenzen
 • Niet direct aanraken, aankijken en tegen de hond praten (zeker voor vreemden geldt dit)
 • Negatieve ervaringen voorkomen/uitsluiten
 • Werken aan onderlinge vertrouwen
 • Een goede match tussen baas en hond (dit zorgt voor de juiste balans)
 • En dergelijke

Honden doen zelden zomaar iets

Het lijkt voor ons heel vaak dat de hond zomaar iets doet. Hij valt zomaar uit of vlucht in één keer weg. Het tegendeel is vaker waar. Honden doen over het algemeen maar zelden iets. Wel kan het verschillen hoe snel een hond reageert, dus in feite in hoeveel seconden de hond over gaat van minimale stress- signalen tot aanval of vluchtgedrag bijvoorbeeld.

Wanneer je de taal van je hond gaat begrijpen zul je al snel ontdekken dat je hond wel degelijk heeft laten weten hoe hij zich voelt. Wees je dus bewust dat honden soms heel minimaal kunnen communiceren. Vanuit die minimale communicatie kunnen grover lichaamssignalen en gedragingen ontstaan, waardoor het lijkt dat de hond ‘zomaar’ iets doet.

Heb jij een angstige hond?

Is jouw hond angstig? En ben je op zoek naar iemand die jou en jouw hond kan begeleiden met dit probleem? Ik help je daar graag bij. Wanneer kiest voor mij leer je de:

 • Bron van de angst herkennen – waarom is je hond angstig?
 • Angst begeleiden en herkennen
 • Lichaamstaal van je hond begrijpen en erkennen
 • Behoeftes van je hond te vervullen
 • Taal van je hond te spreken
 • Angst op de juiste manier te begeleiden
 • Basis principes van de hondenpsychologie

En natuurlijk leer je nog zoveel meer weten. Wil je weten of ik jou kan helpen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help je graag.

Waar is je hond angstig voor?

Angst kan natuurlijk overal vandaan komen. De vraag is waar is je hond bang voor? Welke mate heeft die angst? Hoevaak komt dit voor? Hoe snel is de hersteltijd etc.

Voorbeelden waar je hond angst kan hebben is:

Lees ook:

Doe de gratis STRESS test
Ontdek in 1 minuut hoe stress het gedrag van jouw hond beïnvloedt.

Doe de gratis STRESS test

Ontdek in 1 minuut hoe stress het gedrag van je hond beïnvloedt.