60.000+ ebook downloads

50.000+ bezoekers per maand

20.000+ online cursisten

Disclaimer

De website aniekwendt.nl is een initiatief van Aniek Wendt. De informatie die door of namens Aniek Wendt op de site wordt verstrekt is ontleend aan betrouwbare bronnen. Voor de juistheid en volledigheid wordt door ons echter niet ingestaan. De informatie is puur indicatief en heeft geen betrekking op een concreet geval of een specifieke situatie. Elke overeenkomst met een bestaande situatie berust op toeval. De informatie op deze site kan op ieder moment door ons gewijzigd worden.

Geen rechten ontleend

Aan de door ons verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aniek Wendt garandeert niet dat deze site foutloos en/of ononderbroken functioneert. Aniek Wendt aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website of van de daarop, of daardoor verstrekte informatie.

Rechten

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gekopieerd, bewerkt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aniek Wendt . De bezoeker van deze site is verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie. De inhoud van deze website is eigendom van Aniek Wendt. Alle auteursrechten berusten eveneens bij Aniek Wendt. Het Nederlands recht is van toepassing.